มาดูผลการสำรวจ การจองตั๋วเครื่องบิน ทางออนไลน์ ของคนไทยว่าเป็นยังไงกันบ้าง? บริติช แอร์เวย์ เผยผลสำรวจพฤติกรรมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยเป็นครั้งแรก พบมากกว่าครึ่งของคนไทยที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ เกือบร้อยละ 80 ของนักเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อวางแผนการเดินทางและตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินและครึ่งหนึ่งจองตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวของคนไทย โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ ประเทศไทย ยังพบว่านักเดินทางชาวไทยส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตช่วยจัดการด้านการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

Comment

Comment:

Tweet